Neschen Coating GmbH

Hans-Neschen-Str. 1, 31675 Bückeburg
Germany
Telephone +49 5722 207-0
Fax +49 5722 207-197
info@neschen.de

Location

 •   Hall 3 / A27

Our range of products

Product categories

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.010  Decorative foils

Decorative foils

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.015  Printing films

Printing films

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.035  Foils, polyethylene (PE)

Foils, polyethylene (PE)

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.040  Foils, polypropylene (PP)

Foils, polypropylene (PP)

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.050  Foils, polyvinyl chloride (PVC)

Foils, polyvinyl chloride (PVC)

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.065  Laminating foils

Laminating foils

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.070  Adhesive foils

Adhesive foils

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.080  Media for Large format printing

Media for Large format printing

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.095  Self-adhesive foils

Self-adhesive foils

 • 05  materials
 • 05.04  Films / foils
 • 05.04.100  Special foils for outdoor applications

Special foils for outdoor applications

 • 05  materials
 • 05.05  Other substrates
 • 05.05.045  Textiles

Textiles

 • 05  materials
 • 05.11  Embossing and laminating materials

Embossing and laminating materials